KuraW zwizku z wystpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakw wirusem grypy A podtypu H5 i H7 Wjt Gminy Osie przypomina o koniecznoci stosowania przez posiadaczy drobiu przepisw zawartych w obowizujcym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarzdzenia rodkw zwizanych z wystpowaniem wysoce zjadliwej grypy ptakw. Z przepisw tych wynika obowizek zgaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktrych jest utrzymywany drb lub inne ptaki, z wyczeniem ptakw utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowizek zgaszania lekarzowi weterynarii obejmuje take przypadek wystpienia u drobiu okrelonych objaww klinicznych. Wymienione rozporzdzenie okrela nakazy, zakazy, obowizki i sposb postpowania dla posiadaczy drobiu i innych ptakw. Pena tre Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama