Ptasia grypa nie ustępuje

KuraW związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wirusem grypy A podtypu H5 i H7 Wójt Gminy Osie przypomina o konieczności stosowania przez posiadaczy drobiu przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z przepisów tych wynika obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowiązek zgłaszania lekarzowi weterynarii obejmuje także przypadek wystąpienia u drobiu określonych objawów klinicznych. Wymienione rozporządzenie określa nakazy, zakazy, obowiązki i sposób postępowania dla posiadaczy drobiu i innych ptaków. Pełna treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. >>>