Og硂szenie wynik體 otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu programowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.


ZARZZENIE NR 164/17

W覬TA GMINY OSIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie og硂szenia wynik體 otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia砤lno禼i po縴tku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zarz眃za si, co nast阷uje:

1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zada publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2017 r. wybrano ofert: Bractwa Czarnej Wody, 86-150 Osie, ul. Rynek 2 i zosta砤 przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysoko禼i 17.000 z.

2. Zarz眃zenie wchodzi w 縴cie z dniem podj阠ia i podlega og硂szeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urz阣u Gminy Osie na tablicy og硂sze oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


W骿t Gminy Osie

(-) Micha Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama