50 LAT RAZEM

We wtorek, 14 lutego br. jubileusz obchodów 50-lecia ślubu obchodziło 10 par z terenu naszej gminy. Uroczystość odbyła się w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, w obecności Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie, Romana Waśkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Osie, Krystyny Krupy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz najbliższych członków rodziny.

W trakcie uroczystości Michał Grabski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wręczył dostojnym jubilatom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz wspólnie z Romanem Waśkowskim złożyli serdeczne gratulacje. Wyrazili również gorące podziękowanie za trud pracy zawodowej i społecznej oraz za wszystko co dobre zrobili dla naszej Ojczyzny, gminy i społeczeństwa. W tym roku swoje święto obchodzili: Maria i Franciszek Bielaszewscy z Osia, Halina i Leszek Błażejewscy z Brzezin, Zofia i Roman Bukowscy z Brzezin, Teresa i Zygmunt Damrath z Osia, Zofia i Ryszard Drążkowscy z Łążka, Agnieszka i Edmund Glaubert z Wałkowisk, Wiktoria i Henryk Karkus z Jaszcza, Maria i Zenon Otlewscy z Osia, Anna i Zenon Pobłoccy z Łążka, Ligia i Henryk Soleccy z Wałkowisk. Po części oficjalnej odbył się tradycyjny toast szampanem, odśpiewano „sto lat”, były życzenia od rodziny oraz czas na wspomnienia. Wszystkim Jubilatom życzymy długich lat w zdrowiu i szczęściu.

A poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości oraz kilka fotografii sprzed lat.


alt


alt


alt


alt


alt


alt

alt


alt


alt


alt


alt


Maria i Franciszek Bielaszewscy z Osia

alt


alt


alt


alt


Halina i Leszek Błażejewscy z Brzezin

alt


alt


alt


Zofia i Roman Bukowscy z Brzezin

alt


alt


alt


alt


Teresa i Zygmunt Damrath z Osia

alt


alt


alt


Zofia i Ryszard Drążkowscy z Łążka

alt


alt


alt


Agnieszka i Edmund Glaubert z Wałkowisk

alt


alt


alt


Wiktoria i Henryk Karkus z Jaszcza

alt


alt


Maria i Zenon Otlewscy z Osia

alt


alt


alt


Anna i Zenon Pobłoccy z Łążka

alt


alt


alt


Ligia i Henryk Soleccy z Wałkowisk

alt


alt


fot. Kamila Sękowska