LPR OsieW dniu 15 lutego 2017 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbya si Konferencja na ktrej zostay zaprezentowane zaoenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Omwione zostay te zasady dobrych praktyk oraz plan pracy na najblisze miesice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi naszej gminy. Konferencj rozpocz Marek Lejk, a dalsz prezentacj poprowadzi Wojciech niadkowski. Podczas spotkania obecni na sali mieszkacy zostali poinformowani czym jest ?rewitalizacja?, jaki jest jej cel, dla kogo jest przeznaczona i na czym polega. Omwione zostay rwnie kryteria wyznaczania obszarwzdegradowanych, obszarw do rewitalizacji, wizja oraz cel przeprowadzenia takiego procesu oraz aspekty spoeczne, gospodarcze, kulturowe, przestrzenne i spoeczne, ktre bd brane pod uwag przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. W trakcie dyskusji pojawiy sie pierwsze gosy i pomysy realizacyjne. W najbliszych dniach poinformujemy o terminach i miejscach spotka konsultacyjnych w innych wsiach Gminy Osie.

Tekst i fot. Marek LejkReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama