Konferencja otwierająca LPR

LPR OsieW dniu 15 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła się Konferencja na której zostały zaprezentowane założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Omówione zostały też zasady dobrych praktyk oraz plan pracy na najbliższe miesiące. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi naszej gminy. Konferencję rozpoczął Marek Lejk, a dalszą prezentację poprowadził Wojciech Śniadkowski. Podczas spotkania obecni na sali mieszkańcy zostali poinformowani czym jest „rewitalizacja”, jaki jest jej cel, dla kogo jest przeznaczona i na czym polega. Omówione zostały również kryteria wyznaczania obszarówzdegradowanych, obszarów do rewitalizacji, wizja oraz cel przeprowadzenia takiego procesu oraz aspekty społeczne, gospodarcze, kulturowe, przestrzenne i społeczne, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. W trakcie dyskusji pojawiły sie pierwsze głosy i pomysły realizacyjne. W najbliższych dniach poinformujemy o terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych w innych wsiach Gminy Osie.

Tekst i fot. Marek Lejk