W dniu 17 lutego 2017 r. w 秝ietlicy w Brzezinach odby si ?Bal Karnawa硂wy? dla dzieci. Atmosfera dopisywa砤 i uczestnicy w 秝ietnym humorze bawili si przy wspania砮j muzyce. Radosne, cho zm阠zone r罂nymi atrakcjami dzieci z ut阺knieniem czekaj na kolejn zabaw w przysz硑m karnawale.Dzieci wraz z Pani Ew Sandach organizatork ?Balu Karnawa硂wego? dzi阫uj za pomoc i sponsoring: W骿towi Gminy Osie, Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej Brzeziny, Hannie Lisewskiej, Katarzynie Szalaty Herman, Helenie osarskiej, Dariuszowi Bocian, ?DJ-owi? Micha硂wi Lisewskiemu oraz operatorce zdj赕 Helenie Karczewskiej.


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama