W dniu 17 lutego 2017 r. w wietlicy w Brzezinach odby si ?Bal Karnawaowy? dla dzieci. Atmosfera dopisywaa i uczestnicy w wietnym humorze bawili si przy wspaniaej muzyce. Radosne, cho zmczone rnymi atrakcjami dzieci z utsknieniem czekaj na kolejn zabaw w przyszym karnawale.Dzieci wraz z Pani Ew Sandach organizatork ?Balu Karnawaowego? dzikuj za pomoc i sponsoring: Wjtowi Gminy Osie, Ochotniczej Stray Poarnej Brzeziny, Hannie Lisewskiej, Katarzynie Szalaty Herman, Helenie losarskiej, Dariuszowi Bocian, ?DJ-owi? Michaowi Lisewskiemu oraz operatorce zdj Helenie Karczewskiej.


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama