Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: " Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny".


Osie, 24.02.2017 r.


Znak sprawy: ROBiGK.271.1.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny?.

1. Dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamwie publicznych Zamawiajcy informuje, e w prowadzonym postpowaniu wybrano do realizacji zamwienia ofert zoon przez Wykonawc:

FHU ?KIC-TRANS? Piotr Rycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena oferty brutto: 388 833,90 z , okres gwarancji 60 miesicy.

2. Tryb postpowania: przetarg nieograniczony

3. Punktacja przyznana zoonym ofertom:

1. Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3

86-100 wiecie

cena oferty brutto: 389 187,25 z ( 59,54 pkt)

okres gwarancji 60 miesicy (40 pkt).

Razem: 99,54 punktw.

2. FHU ?KIC-TRANS? Piotr Rycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

cena oferty brutto: 388 833,90 z (60 pkt),

okres gwarancji 60 miesicy (40 pkt).

Razem: 100 punktw.

3. Przedsibiorstwo Budowy Drg S.A.

Ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdaski

cena oferty brutto : 489 477,69 z (47,65 pkt)

okres gwarancji 60 miesicy (40 pkt).

Razem: 87,65 pkt.


4. Wykonawca FHU ?KIC-TRANS? Piotr Rycki, Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

spenia warunki udziau w postpowaniu. Oferta zoona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono adnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupw.


Wjt Gminy Osie
(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama