Wjt Gminy Osie informujeo zmianie ogoszenia do przetargu na "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodowa w Osiu"


ROBiGK.271.2.2017.ZP

Osie, 28.02.2017 r.


OGOSZENIE O ZMIANIE OGOSZENIA

Dotyczy: ? Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodowa w Osiu?.

Ogoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamwie Publicznych pod nr 33521 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

OGOSZENIE DOTYCZY:

Ogoszenia o zamwieniu ?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodowa w Osiu?.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGOSZENIU

Numer: 29045-2017
Data: 21/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pastwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod ktrym mona uzyska dostp do narzdzi i urzdze lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGOSZENIU

II.1) Tekst, ktry naley zmieni:

Miejsce, w ktrym znajduje si zmieniany tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogoszeniu jest: O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegajce na budowie, przebudowie lub remoncie drg o nawierzchni bitumicznej i o wartoci nie mniejszej ni 200.000 z brutto kada droga.

W ogoszeniu powinno by: O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegajce na budowie, przebudowie lub remoncie drg o nawierzchni z kostki betonowej i o wartoci nie mniejszej ni 200.000 z brutto kada droga.

II.2) Tekst, ktry naley doda

Miejsce, w ktrym naley doda tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3
Tekst, ktry naley doda w ogoszeniu: O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegajce na budowie, przebudowie lub remoncie drg o nawierzchni z kostki betonowej i o wartoci nie mniejszej ni 200.000 z brutto kada droga.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


Druki i formularze do pobrania oraz odpowiedzi do przetargu znajduj si na stronie BIP Osie >>>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama