Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu:„Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”.

Wójt Gminy Osie informujeo zmianie ogłoszenia do przetargu na "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodłowa w Osiu"


ROŚBiGK.271.2.2017.ZP

Osie, 28.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: „ Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 33521 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej – ulica Jodłowa w Osiu”.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 29045-2017
Data: 21/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej i o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda droga.

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z kostki betonowej i o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda droga.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z kostki betonowej i o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda droga.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Druki i formularze do pobrania oraz odpowiedzi do przetargu znajdują się na stronie BIP Osie >>>>>