W骿t Gminy Osie informujeo zmianie og硂szenia do przetargu na "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jod硂wa w Osiu"


ROiGK.271.2.2017.ZP

Osie, 28.02.2017 r.


OGSZENIE O ZMIANIE OGSZENIA

Dotyczy: ? Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jod硂wa w Osiu?.

Og硂szenie zamieszczone w Biuletynie Zam體ie Publicznych pod nr 33521 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

OGSZENIE DOTYCZY:

Og硂szenia o zam體ieniu ?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jod硂wa w Osiu?.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGSZENIU

Numer: 29045-2017
Data: 21/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJY

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa駍two Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod kt髍ym mo縩a uzyska dost阷 do narz阣zi i urz眃ze lub format體 plik體, kt髍e nie s og髄nie dost阷ne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGSZENIU

II.1) Tekst, kt髍y nale縴 zmieni:

Miejsce, w kt髍ym znajduje si zmieniany tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W og硂szeniu jest: O udzielenie zam體ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt髍zy w okresie ostatnich pi阠iu lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegaj眂e na budowie, przebudowie lub remoncie dr骻 o nawierzchni bitumicznej i o warto禼i nie mniejszej ni 200.000 z brutto ka縟a droga.

W og硂szeniu powinno by: O udzielenie zam體ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt髍zy w okresie ostatnich pi阠iu lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegaj眂e na budowie, przebudowie lub remoncie dr骻 o nawierzchni z kostki betonowej i o warto禼i nie mniejszej ni 200.000 z brutto ka縟a droga.

II.2) Tekst, kt髍y nale縴 doda

Miejsce, w kt髍ym nale縴 doda tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3
Tekst, kt髍y nale縴 doda w og硂szeniu: O udzielenie zam體ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt髍zy w okresie ostatnich pi阠iu lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegaj眂e na budowie, przebudowie lub remoncie dr骻 o nawierzchni z kostki betonowej i o warto禼i nie mniejszej ni 200.000 z brutto ka縟a droga.


W骿t Gminy Osie

(-) Micha Grabski


Druki i formularze do pobrania oraz odpowiedzi do przetargu znajduj si na stronie BIP Osie >>>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama