W ferie zimowe dnia 08-02-2017 roku dzieci z Miedzna pojechay do Grudzidza na lodowisko. Mimo mronej aury bawiy si wspaniale. Z umiechami na twarzach jedziy na ywach. Byy wzloty i upadki. Najwaniejsza sprawa, jazda na ywach hartuje nie tylko ciao, ale te ducha, kady upadek wzmacnia malucha, daje mu si by prbowac dalej! W imieniu pani Sotys - Ewy Czerwiskiej, Rady Soeckiej, Rodzicw i dzieci, dzikujemy pani kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej - Mirosawie Felczykowskiej za sfinansowanie kosztw przejazdu.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama