Dnia 11.02.2017 r. w wietlicy wiejskiej w Miedznie odby si Bal Przebieracw, w ktrym uczestniczyo okoo 30 osb. Wspaniaa muzyka i liczne konkursy urozmaicay przebieg imprezy. Nie zabrako rwnie sodkiego poczstunku. W imieniu pani Sotys ? Ewy Czerwiskiej i Rady Soeckiej dzikujemy Straakom z Miedzna oraz Urzdowi Gminy Osie za dofinansowanie Balu.
alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


altReklama
Reklama
Reklama
Reklama