Wjt Gminy Osie podaje informacj z otwarcia ofert dotyczcych postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodowa w Osiu", realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie


Osie, 09.03.2017 r.


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.2.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodowa w Osiu?.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodowa w Osiu?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 100 000,00 z brutto

II) Kryterium : Kryterium I: cena,

Kryterium II : Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze

Oferty zoone w wyznaczonym terminie:

1. Przedsibiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Ul. wiecka 68, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 151 176,88 z

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

  2. Usugi komunalno-transportowe ?AMAR? Mariusz Rudnik

  Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

  Cena oferty brutto: 192 618,05 z

  Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

  3. MARBRUK Sp. z o.o.

  Ul. Duga 1, 89-606 Charzykowy

  Cena oferty brutto: 137 712,09 z

  Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

  4. Zakad Brukarski ? Eugeniusz Baranowicz

  Ul. Kormoranw 154, 85-432 Bydgoszcz

  Cena oferty brutto: 165 745,11 z

  Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

  5. Zakad Sprztowo-Transportowy Czesaw Pawowski

  Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

  Cena oferty brutto: 148 765,61 z

  Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

  6. Firma Budowlano-Drogowa ?SAW-BUD? Sawomir Boczek

  Koczyce 37, 86-170 Nowe

  Cena oferty brutto: 189 421,37 z

  Okres rkojmi za wady: 60 miesicy


  Termin wykonania zamwienia : 04.05.2017 r. ? 16.06.2017 r.

  Termin patnoci : do 30 dni od daty dorczenia faktury Zamawiajcemu.


  Wjt Gminy Osie
  (-) Micha Grabski  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama