1% podatku dla Bractwa Czarnej Wody

Bractwo Czarnej WodyFunkcjonujcy od 15 lat na terenie naszej gminy Bractwo Czarnej Wody zwrcio si z prob o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz organizacji poytku publicznego OPP. Zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych oraz patnicy liniowej stawki podatku w wysokoci 19% od dochodw uzyskiwanych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej mog przekaza do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

W latach 2010-2016 prawie cao uzyskanej kwoty (razem ponad 16000 z) przeznaczylimy na dziaalno Klubu Imprez na Orientacj ?Azymut? Osie ? czyli na zajcia turystyczno ? sportowe dla dzieci i modziey naszej gminy. Rwnie w 2017 roku pozyskan z 1% kwot planujemy przeznaczy na ten cel.

Podsumowanie 15-letniej dziaalnoci Bractwa mona znale na na-szej stronie Bractwa ? www.bractwoczarnejwody.org.pl. Tam te mona znale informacje o dziaalnoci Azymutu Osie i sukcesach dzieci i modziey gminy Osie w Imprezach na Orientacj.

Bractwo Czarnej Wody jest organizacj poytku publicznego.

Jeeli finansowe wsparcie naszych dziaa uzna Pani/Pan za uza-sadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka I. ?Wniosek o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz organizacji poytku publicznego OPP?) wpisa numer KRS 0000003678 oraz wysoko przekazywanej kwoty.


Z gry dzikujemy za pozytywn dla nas decyzj.

Zarzd Bractwa Czarnej WodyReklama
Reklama
Reklama
Reklama