Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

Rewitalizacja Gmina OsieGmina Osie zachca mieszkacw naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Rewitalizacja to szeroki proces przemian spoecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdujcym si w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrcenie do ycia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupenienie jej o nowe funkcje. Mwic prociej ? chodzi o to, eby w takim miejscu dobrze si przebywao, mieszkao i pracowao. Zatem przede wszystkim jej celem jest polepszeniem warunkw ycia poprzez dziaania spoeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Druki ankiety i karty zada oraz projektw znajduj si poniej.


Ankieta LPR >>>

Karta zadania >>>

Karta projektu >>>

W ramach opracowania programu realizowane s konsultacje spoeczne z mieszkacami gminy, przedsibiorcami i przedstawicielami organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie naszej gminy, na ktrych chcemy pozna potrzeby mieszkacw, przedsibiorcw i ich pomysy na popraw obecnej sytuacji.

W okresie do 30 marca br. zbierane bd podstawowe informacje na temat gminy, a take opinie mieszkacw co do wyboru obszarw rewitalizacji oraz propozycji dziaa rewitalizacyjnych.

1. Badanie ankietowe majce na celu poznanie potrzeb i oczekiwa interesariuszy, ktre zostan przeprowadzone w trakcie spotka otwartych.

2. Zbieranie uwag w postaci:

  1. elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. korespondencyjnej na adres: Urzd Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6;
  3. bezporednio do sekretariatu w godzinach pracy Urzdu Gminy;

Badania maj na celu zebranie informacji potrzebnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowania listy potencjalnych dziaa rewitalizacyjnych, ktre bd mogy ubiega si o wsparcie finansowe.

W ramach prowadzonych prac prowadzone s konsultacje spoeczne w postaci otwartych spotka oraz warsztatw w ramach ktry przedstawione bd informacje dot. procesu rewitalizacji a take rozmowy umoliwiajce omwienie i ocen opracowanych zaoe Programu Rewitalizacji.

Biece informacje i materiay z prowadzonych prac dostpne s na stronie internetowej Urzdu Gminy Osie www.osie.pl oraz  w Urzdzie Gminy Osie, I pitro ? pokj nr 13, w godzinach pracy urzdu.


Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama