Ankiety w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie

Rewitalizacja Gmina OsieGmina Osie zachęca mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Zatem przede wszystkim jej celem jest polepszeniem warunków życia poprzez działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Druki ankiety i karty zadań oraz projektów znajdują się poniżej.


Ankieta LPR >>>

Karta zadania >>>

Karta projektu >>>

W ramach opracowania programu realizowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, na których chcemy poznać potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i ich pomysły na poprawę obecnej sytuacji.

W okresie do 30 marca br. zbierane będą podstawowe informacje na temat gminy, a także opinie mieszkańców co do wyboru obszarów rewitalizacji oraz propozycji działań rewitalizacyjnych.

1. Badanie ankietowe mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, które zostaną przeprowadzone w trakcie spotkań otwartych.

2. Zbieranie uwag w postaci:

  1. elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6;
  3. bezpośrednio do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu Gminy;

Badania mają na celu zebranie informacji potrzebnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowania listy potencjalnych działań rewitalizacyjnych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe.

W ramach prowadzonych prac prowadzone są konsultacje społeczne w postaci otwartych spotkań oraz warsztatów w ramach który przedstawione będą informacje dot. procesu rewitalizacji a także rozmowy umożliwiające omówienie i ocenę opracowanych założeń Programu Rewitalizacji.

Bieżące informacje i materiały z prowadzonych prac dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie www.osie.pl oraz  w Urzędzie Gminy Osie, I piętro – pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu.


Michał Grabski – Wójt Gminy Osie