Wjt Gminy Osie podaje informacj z otwarcia ofert dotyczcych postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. ?Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 21.03.2017 r.


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.2.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Osiu wraz z wymian sieci C.O?.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na :

?Termomodernizacja budynku Zespou Szk w Osiu wraz z wymian sieci C.O?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 700 000,00 z brutto

II) Kryterium : Kryterium I: cena,

Kryterium II: Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze

Oferty zoone w wyznaczonym terminie:

  1. Malarstwo Tapeciarstwo,

Usugi Remontowo Budowlane Leszek Stosik

Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie

Cena oferty brutto: 676 500,00 z

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy.


Termin wykonania zamwienia: 26.06.2017 r. ? 22.08.2017 r.

Termin patnoci: do 30 dni od daty dorczenia faktury Zamawiajcemu.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama