10 marca w wietlicy w Miedznie odbya si potrjna uroczysto. Mieszkacy soectwa wsplnie z zaproszonymi gomi witowali Dzie Kobiet, Dzie Mczyzn oraz Dzie Sotysa. Spotkanie byo rwnie okazj do rozstrzygnicia konkursu boonarodzeniowego i wrczenia nagrd za najadniejszy witeczny wystrj posesji w Miedznie. Wrd zaproszonych goci znaleli si Wjt Gminy Osie p. Micha Grabski, Wiceprzewodniczca Rady Gminy Osie p. Irena Kozowska, Radny Gminy Osie p. Jakub Adrich oraz przewodniczca komisji konkursu p. Felicja Hann.

Uroczysto rozpocza si programem artystycznym przedstawionym przez scholk ?Promyk? z Osia, pod kierownictwem p. Danuty Karwasz i p. Ani Koodziejczak. Po wystpie, p. Wjt wraz z p. Wiceprzewodniczc rozdali nagrody laureatom witecznego konkursu. Nastpnie panie z soectwa zoyy yczenia i wrczyy upominki mczyznom z okazji ich wita. Panowie nie pozostali duni i uroczycie z ust p. Wjta popyny najlepsze yczenia skierowane do wszystkich pa. Przy wrczaniu kwiatw pomogli panowie z OSP Miedzno oraz Rady Soleckiej. Szczeglne yczenia, z okazji Dnia Sotysa, zoone zostay pani Ewie Czerwiskiej. Spotkanie przebiego w miej, rodzinnej atmosferze, przy kawie, ciecie i tortach podarowanych przez p. Wjta.

Pani sotys serdecznie podzikowaa wszystkim za przybycie.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama