Relacja z inauguracji UTW w Osiu

UTW OsieWe wtorek 21 marca 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie, Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie, Andrzej Kowalski ? dyrektor Gminnego Orodka Kultury w Osiu i jednoczenie radny Powiatu wieckiego i Franciszek Koszowski ? Starosta Powiatu wieckiego w towarzystwie Cezarego Kocielaka - dziekana Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy podpisali akt powoania Uniwersytetu Trzeciego Wieku ? filii w Osiu. Zgodnie z tradycj na pocztek rozbrzmiay nuty ?Gaudeamus igitur ? i t podnios chwil rozpoczlimy w Osiu nowy rozdzia edukacji dla dorosych. Podczas immatrykulacji blisko 60 osb odebrao indeksy studenckie.

 - Wikszo studentw ma nie tylko dzieci, ale i wnuki, a na co dzie w mniejszym lub wikszym stopniu udziela si spoecznie. Uniwersytet Trzeciego Wieku otwiera przed nimi nowe moliwoci ? podkrela Wjt Gminy Osie Micha Grabski i dodaje: Ch pozyskania wiedzy podanej w ciekawy sposb i na wysokim poziomie jest magnesem przycigajcym mieszkacw gminy, o czym wiadczy wysoka frekwencja na inauguracji UTW.

Jak na wito akademickie przystao, nie zabrako te wykadu inaugurujcego. O zalenociach pomidzy zanieczyszczeniem powietrza, a zdrowiem czowieka, rozprawia dr in. Cezary Kocielak ? dziekan Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy.

- Przymiarki do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu trway od dwch lat ? mwi dyr. Andrzej Kowalski. - Ciesz si, e udao si to przedsiwzicie doprowadzi do szczliwego finau, a mieszkacy naszej gminy bd zadowoleni z wysokiego poziomu poszczeglnych wykadw. O jako si nie martwi, bo z jednej strony poziom ten gwarantuj wykadowcy z WSG, a z drugiej wymagania naszych studentw. Naszym suchaczom postaramy si zapewni jak najlepsze warunki do zaj.

Wykady odbywa si bd co dwa tygodnie. Najbliszy wykad pt. ?Wdrwki europejskie? ju we wtorek, 4 kwietnia. Zajcia poprowadzi mgr Jarosaw Jagodziski z Katedry Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy. Osoby zainteresowanie uczestnictwem w wykadach mog nadal wstpi w szeregi suchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - filia w Osiu. W tym celu naley si skontaktowa z Gminnym Orodkiem Kultury w Osiu. W Osiu koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest dyr. Andrzej Kowalski, natomiast z ramienia WSG ? Pani Karolina Osak.UTW Osie


UTW Osie

Tekst: Marek Lejk, fot. GOK Osie


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama