Relacja z inauguracji UTW w Osiu

UTW OsieWe wtorek 21 marca 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu Michał Grabski – Wójt Gminy Osie, Roman Waśkowski - Przewodniczący Rady Gminy Osie, Andrzej Kowalski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu i jednocześnie radny Powiatu Świeckiego i Franciszek Koszowski – Starosta Powiatu Świeckiego w towarzystwie Cezarego Kościelaka - dziekana Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podpisali akt powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku – filii w Osiu. Zgodnie z tradycją na początek rozbrzmiały nuty „Gaudeamus igitur „ i tą podniosłą chwilą rozpoczęliśmy w Osiu nowy rozdział edukacji dla dorosłych. Podczas immatrykulacji blisko 60 osób odebrało indeksy studenckie.

 - Większość studentów ma nie tylko dzieci, ale i wnuki, a na co dzień w mniejszym lub większym stopniu udziela się społecznie. Uniwersytet Trzeciego Wieku otwiera przed nimi nowe możliwości – podkreśla Wójt Gminy Osie Michał Grabski i dodaje: Chęć pozyskania wiedzy podanej w ciekawy sposób i na wysokim poziomie jest magnesem przyciągającym mieszkańców gminy, o czym świadczy wysoka frekwencja na inauguracji UTW.

Jak na święto akademickie przystało, nie zabrakło też wykładu inaugurującego. O zależnościach pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a zdrowiem człowieka, rozprawiał dr inż. Cezary Kościelak – dziekan Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

- Przymiarki do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu trwały od dwóch lat – mówi dyr. Andrzej Kowalski. - Cieszę się, że udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do szczęśliwego finału, a mieszkańcy naszej gminy będą zadowoleni z wysokiego poziomu poszczególnych wykładów. O jakość się nie martwię, bo z jednej strony poziom ten gwarantują wykładowcy z WSG, a z drugiej wymagania naszych studentów. Naszym słuchaczom postaramy się zapewnić jak najlepsze warunki do zajęć.

Wykłady odbywać się będą co dwa tygodnie. Najbliższy wykład pt. „Wędrówki europejskie” już we wtorek, 4 kwietnia. Zajęcia poprowadzi mgr Jarosław Jagodziński z Katedry Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy. Osoby zainteresowanie uczestnictwem w wykładach mogą nadal wstąpić w szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - filia w Osiu. W tym celu należy się skontaktować z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osiu. W Osiu koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest dyr. Andrzej Kowalski, natomiast z ramienia WSG – Pani Karolina Osak.UTW Osie


UTW Osie

Tekst: Marek Lejk, fot. GOK Osie