Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczcej postpowania o udzielenie zamwienia publicznego: " Przebudowa drogi gminnej - ulica Jodowa w Osiu".Osie, 27.03.2017 r.

Znak sprawy: ROBiGK.271.2.2017.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na:

?Przebudowa drogi gminnej ? ulica Jodowa w Osiu?.

1. Dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamwie publicznych Zamawiajcy informuje, e w prowadzonym postpowaniu wybrano do realizacji zamwienia ofert zoon przez Wykonawc:

MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Duga 1, 89-606 Charzykowy

Cena oferty brutto: 137 712,09 z

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy

2. Tryb postpowania: przetarg nieograniczony

3. Punktacja przyznana zoonym ofertom w kryterium I cena i II Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze:

1. Przedsibiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Ul. wiecka 68, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 151 176,88 z (54,65 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 94,65 pkt.

2. Usugi komunalno-transportowe ?AMAR? Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Cena oferty brutto: 192 618,05 z (42,89 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 82,89 pkt.

3. MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Duga 1, 89-606 Charzykowy

Cena oferty brutto: 137 712,09 z (60 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 100 pkt.

4. Zakad Brukarski ? Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranw 154, 85-432 Bydgoszcz

Cena oferty brutto: 165 745,11 z (49,84 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 89,84 pkt.

5. Zakad Sprztowo-Transportowy Czesaw Pawowski

Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Cena oferty brutto: 148 765,61 z (55,53 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 95,53 pkt.

6. Firma Budowlano-Drogowa ?SAW-BUD? Sawomir Boczek

Koczyce 37, 86-170 Nowe

Cena oferty brutto: 189 421,37 z (43,62 pkt)

Okres rkojmi za wady: 60 miesicy (40 pkt)

Razem: 83,62 pkt.

4. Wykonawca MARBRUK Sp. z o.o., Ul. Duga 1, 89-606 Charzykowy spenia warunki udziau w postpowaniu. Oferta zoona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono adnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupw.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama