pszczoaWiosn i latem na polach oraz w sadach przeprowadzane s opryski przeciwko chwastom, szkodnikom i chorobom rolin. Problemem samym w sobie jest nie tyle stosowanie tyche rodkw do ochrony rolin, a nieprzestrzeganie zalece producentw preparatw oraz obowizujcych przepisw prawnych. Apelujemy do wszystkich osb stosujcych rodki chemiczne o rozwag i postpowanie zgodne z instrukcj uywania danego rodka chemicznego. Jednoczenie informujemy, e w zwizku z zarejestrowanymi przypadkami zatrucia pszcz na terenie Powiatu wieckiego poprzez nieumiejtne stosowanie rodkw ochrony rolin w rolnictwie i sadownictwie, wszystkie potwierdzone przypadki podtrucia lub cakowitego wytrucia pszcz na terenie Gminy Osie mona zgasza w Urzdzie Gminy Osie w godzinach pracy urzdu (osobicie lub telefonicznie tel. 52 33 29 540) lub bezporednio na nr telefonu komrkowego (kom. 530 -702-640). 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama