Monitoring w Osiu Poprawa bezpiecze駍twa mieszka馽體 i turyst體, to g丑wny pow骴 modernizacji monitoringu wizyjnego w centrum Osia. Byli秏y pierwsz wsi w wojew骴ztwie, kt髍a dwana禼ie lat temu uruchomi砤 monitoring na swoim terenie ? m體i Micha Grabski, W骿t Gminy Osie. - W體czas na terenie powiatu kamery uliczne dzia砤硑 tylko w Osiu i ieciu. Obecnie kamery s powszechne nie tylko w miejscach publicznych, ale te w instytucjach i obiektach gospodarczych.

Przed wyborami samorz眃owymi w 2014 roku wsp髄nie z radnymi deklarowa砮m rozbudow monitoringu w Osiu ? podkre秎a M. Grabski - Fundusze na realizacj tej inwestycji zosta硑 uj阾e w tegorocznym bud縠cie gminy. Od czasu zainstalowania pierwszych kamer w Osiu w technologii informatycznej zasz硂 wiele zmian, kt髍e pozwalaj 砤twiej i sprawniej rejestrowa i identyfikowa zapisane na twardym dysku dane z obiektywu. Dzisiaj, du縪 ta駍ze i lepsze jako禼iowo urz眃zenia sprawi硑, 縠 zamiast rozbudowy mogli秏y sobie pozwoli na kompletn modernizacj systemu.

W dniu dzisiejszym obraz z 6 kamer przesy砤ny jest w czasie rzeczywistym na ekran monitora znajduj眂ego si na posterunku policji w Osiu. Tam r體nie znajduje si rejestrator pozwalaj眂y na podgl眃 sytuacji sprzed godziny, kilku godzin lub nawet kilkunastu dni. Jak zapewnia firma wykonawcza - trwaj ostatnie prace nad konfiguracj systemu, a wkr髏ce zamontowana zostanie kolejna - si骴ma kamera, strzeg眂a porz眃ku w obr阞ie skrzy縪wania ulic: Dworcowej i Ko禼iuszki.
fot. Marek J. Lejk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama