Nowe plany dla lasów prywatnych

LasPrzedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, przystąpiło do prac terenowych na terenie Gminy Osie. Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Świeciu. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy ujęte w powszechnej ewidencji gruntów. Inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone w miesiącu kwietniu. Po zakończeniu prac projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów.