Ptasia grypaZgodnie z rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarzdzenia rodkw zwizanych z wystpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakw, zniesiono zakaz cakowitego wypuszczania drobiu, lecz dalej: zakazuje si:

 • Pojenia drobiu oraz ptakw utrzymywanych przez czowieka wod ze zbiornikw, do ktrych dostp maj dzikie ptaki.
 • Wnoszenia i wwoenia na teren gospodarstwa, w ktrym jest utrzymywany drb, zwok dzikich ptakw lub tusz ptakw ownych.

nakazuje si:

 • Utrzymywanie drobiu w sposb ograniczajcy jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Zgaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w ktrych jest utrzymywany drb lub inne ptaki, z wyczeniem ptakw utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Utrzymywanie drobiu w sposb wykluczajcy jego dostp do zbiornikw wodnych, do ktrych dostp maj dzikie ptaki.
 • Przechowywanie paszy dla ptakw w sposb zabezpieczajcy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 • Karmienie i pojenie drobiu oraz ptakw utrzymywanych w niewoli w sposb zabezpieczajcy pasz i wod przed dostpem dzikich ptakw oraz ich odchodami.
 • Wyoenie mat dezynfekcyjnych przed wejciami i wyjciami z budynkw inwentarskich, w ktrych jest utrzymywany drb, w liczbie zapewniajcej zabezpieczenie wej i wyj z tych budynkw ? w przypadku ferm, w ktrych drb jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 • Stosowanie przez osoby wchodzce do budynkw inwentarskich, w ktrych jest utrzymywany drb, odziey ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do uytku wycznie w danym budynku ? w przypadku ferm, w ktrych drb jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
 • Stosowanie przez osoby wykonujce czynnoci zwizane z obsug drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rk przed wejciem do budynkw inwentarskich,
 • Oczyszczanie i odkaanie sprztu i narzdzi uywanych do obsugi drobiu przed kadym ich uyciem,
 • Powstrzymanie si przez osoby, ktre w cigu ostatnich 72 godzin uczestniczyy w polowaniu na ptaki owne, od wykonywania czynnoci zwizanych z obsug drobiu,
 • Dokonywanie codziennego przegldu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierajcej w szczeglnoci informacje na temat liczby padych ptakw, spadku pobierania paszy lub nienoci.


Pena tre rozporzdzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/722/1

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama