Jak to co roku odbyo si w Brzezinach podsumowanie konkursu pt.?Najadniej udekorowana i owietlona witeczna posesja Boonarodzeniowa?. Pan Micha Grabski ? Wjt Gminy Osie podczas tego spotkania przy poczstunku wrcza laureatom konkursu nagrody rzeczowe w postaci patelni teflonowej. W wyniku pracy Komisji, ktra dokonaa oceny wystroju kadej posesji nagrodzono w sumie 32 posesje. Gratuluj jako Sotys laureatom za pomys na wystrj posesji jak i trud pracy woony w upikszenie naszej miejscowoci, dziki temu mona byo poczu klimat wit Boego Narodzenia. Dzikuj za przyjcie zaproszenia Panu Wjtowi ? Michaowi Grabskiemu oraz Panu Przewodniczcemu Rady Gminy ? Panu Romanowi Wakowskiemu.

Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratuluj i zapraszam do wzicia udziau w przyszym roku.


Sotys Mariola Antoszewskaalt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama