W骿t Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo禼iami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p蠹n. zm.) podaje do publicznej wiadomo禼i wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda縴 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemc體.

Wykaz lokali mieszkalnych>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama