Wjt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z pn. zm.) podaje do publicznej wiadomoci wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeday w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcw.

Wykaz lokali mieszkalnych>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama