Sesja Rady Gminy Osie

XXIV Sesja Rady Gminy OsieW dniu 27 padziernika 2009 r. odbya si XXIV Sesja Rady Gminy Osie. Wczeniej radni zapoznali si z inwestycjami zrealizowanymi w roku biecym, lub bedcych w trakcie budowy. Podczas wyjazdu radni zapoznali si z takimi inwestycjami jak: budowy drogi asfaltowej we wsi Radaska, modernizacja kotowni w szkole podstawowej przy ul. Ks. Semraua, Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach, modernizacja drogi powiatowej w Brzezinach, budowa kompleksu sportowego "ORLIK 2012". W trakcie obrad radni wysuchali informacji Wjta Gminy Osie o stanie realizacji zada owiatowych za rok szkolny 2008/2009, dokonali zmian w budecie gminy na rok 2009, podjli uchwa o przystpieniu do projektu "My te potrafimy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw.

Fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama