Nasze Bory w oczach dziecka

Bory Tucholskie w oczach dzieckaBory Tucholskie w oczach dziecka - to najwaniejsze wydarzenie plastyczne na mapie regionu Borw Tucholskich. Ponad stu Laureatw XXVI edycji naszego konkursu plastycznego zebrao si w Sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, by odebra nagrody i wyrnienia, ktrych fundatorami byli: Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Powiat wiecki i Gmina Osie.

W tym roku po wstpnej selekcji na konkurs napyno 818 prac z 57 placwek owiatowych i wychowawczych. W dniu 10 marca br. komisja konkursowa w skadzie: Magdalena Skrzyska, Anna Karpus, Alicja Tkaczyk i Marek Lejk nagrodzia i wyrnia cznie 114 prac.

Wrczenie nagrd poprzedzi wystp zespou gospelowego AMICIS i grupy tanecznej iAMOS STARS dziaajcych przy Gminnym Orodku Kultury w Osiu.

Nagrody i wyrnienia w postaci ksiek o tematyce ekologiczno- przyrodniczej laureatom konkursu wrczali: Janusz Kaczmarek - Dyrektor RDLP w Toruniu, Franciszek Koszowski - Starosta Powiatu wieckiego, Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, Zdzisaw Markuszewski - Dziekan Wydziau Inynieryjnego Wyszej Szkoy Zarzdzania rodowiskiem w Tucholi, nadleniczy Piotr Kasprzyk (N-ctwo Trzebciny), nadleniczy Artur Karetko (N-ctwo Dbrowa), zastpca nadleniczego Dorota Piechowska (N-ctwo Osie), Anna Karpus i Marek Lejk ? czonkowie Jury, Daniel Siewert (dyr. WPK), Aleksandra Kater (dyr. Zespou Szk w Osiu), Bogdan Winiewski (dyr. SP Brzeziny), Gabriela Chabowska (dyr. SP Wierzchy), Ewa Mechliska (dyr. Przedszkola Publicznego w Osiu). A na koniec na dzieci i modzie, ich opiekunw i goci czeka sodki poczstunek. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i ju dzisiaj zapraszamy na kolejn edycj naszego konkursu.

Peen wykaz laureatw oraz galeria zdj znajduj si na stronie internetowej GOK Osie >>>

Tekst: Marek J. Lejk Fot. Marek J. Lejk i M. Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama