ul. Jod硂waZawiadamiamy, 縠 ju od wtorku, po i阾ach Wielkanocnych, na ulicy Jod硂wej w Osiu pojawi si pracownicy firmy MARBRUK, kt髍a za kwot blisko 138 tys. z. wygra砤 przetarg na przebudow tej ulicy. Z jednej strony taka wiadomo舵 to prezent 秝i眛eczny dla mieszka馽體, a z drugiej informacja o chwilowych utrudnieniach z dojazdem do swoich dom體. Dlatego ju teraz prosimy w砤禼icieli przyleg硑ch nieruchomo禼i o wyrozumia硂舵 i cierpliwo舵 podczas prac budowlanych.

Zdanie obejmuje budow nawierzchni jezdni o d硊go禼i 0,13 km. z kostki betonowej, o秝ietlenie uliczne oraz odwodnienie terenu. Inwestycja finansowana jest w ca硂禼i z bud縠tu Gminy Osie. Wykonawca rob髏 zapewnia, 縠 do硂縴 wszelkich stara, by prace przebieg硑 sprawnie i w jak najkr髏szym terminie. A tak wygl眃a droga w dniu dzisiejszym:Reklama
Reklama
Reklama
Reklama