10 lat Azymutu

BCWW sobot 1 kwietnia 2017 w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbyo si podsumowanie 10 lat startw Klubu Imprez na Orientacj Azymut Osie, ktry swoj dziaalno rozpocz w padzierniku 2006 roku. W spotkaniu oprcz jubilatw uczestniczyli:  Wjt Gminy Osie Micha Grabski, Przewodniczcy Rady Gminy Roman Wakowski, Radny Powiatu wieckiego i Dyrektor GOK  Andrzej Kowalski, Dyrektor Zespou Szk w Osiu Aleksandra Kater i Pedagog Zespou  Magorzata Dombrowska, Prezes Banku Spdzielczego w Osiu Anna Czapka oraz przedstawiciel OSP Osie Jzef Sokoowski.

Jubileusz by okazj do zaprezentowania pracy i osigni czonkw Azymutu. Ponad 90 osb, instytucji i firm decyzj Zarzdu Bractwa Czarnej Wody (gwnego zaoyciela Klubu) zostao wyrnionych pamitkowymi grawertonami (ufundowanymi przez Gmin Osie) oraz statuetkami i dyplomami Bractwa. Najbardziej cenne wiadectwa zasug ? grawertony ? za dziaalno w Klubie i osignicia w Imprezach na Orientacj otrzymali: Bartosz Adamczyk, Emilia Malinowska, Jarosaw Malinowski, Jdrzej Szulta i Sawomir Szulta. Histori i osignicia Azymutu przedstawia prezentacja zamieszczona na stronie www.bractwoczarnejwody.org.pl >>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama