10 lat Azymutu

BCWW sobotę 1 kwietnia 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się podsumowanie 10 lat startów Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie, który swoją działalność rozpoczął w październiku 2006 roku. W spotkaniu oprócz jubilatów uczestniczyli:  Wójt Gminy Osie Michał Grabski, Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski, Radny Powiatu Świeckiego i Dyrektor GOK  Andrzej Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu Aleksandra Kater i Pedagog Zespołu  Małgorzata Dombrowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Osiu Anna Czapka oraz przedstawiciel OSP Osie Józef Sokołowski.

Jubileusz był okazją do zaprezentowania pracy i osiągnięć członków Azymutu. Ponad 90 osób, instytucji i firm decyzją Zarządu Bractwa Czarnej Wody (głównego założyciela Klubu) zostało wyróżnionych pamiątkowymi grawertonami (ufundowanymi przez Gminę Osie) oraz statuetkami i dyplomami Bractwa. Najbardziej cenne świadectwa zasług – grawertony – za działalność w Klubie i osiągnięcia w Imprezach na Orientację otrzymali: Bartosz Adamczyk, Emilia Malinowska, Jarosław Malinowski, Jędrzej Szulta i Sławomir Szulta. Historię i osiągnięcia Azymutu przedstawia prezentacja zamieszczona na stronie www.bractwoczarnejwody.org.pl >>>