Zielony Targ TleW niedziel 30 kwietnia wystartowa砤 tegoroczna edycja Zielonego Targu. Idea Zielonego targu oparta jest na prezentacji i sprzeda縴 turystom zdrowej 縴wno禼i, r阫odzie砤 i produkt體 regionalnych. W ka縟 niedziel do ko馽a sierpnia na Skwerze prof. Hoffmanna w Tleniu, mo縩a kupi zdrow 縴wno舵, miody, sery, w阣liny, warzywa, owoce, mleko, jajka, wyroby rzemie秎nicze i r阫odzie硂. Targ czynny jest w godzinach w godzinach od 10 do 14. Mimo, 縠 pogoda nie rozpieszcza砤 wystawc體 i odwiedzaj眂ych, to organizatorzy nie narzekali na frekwencje, zw砤szcza, 縠 tegoroczna inauguracja Zielonego Targu by砤 elementem otwarcia sezonu turystycznego w regionie - st眃 obecno舵 przedstawicieli Gminnego O秗odka Kultury w Osiu, Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz Starostwa Powiatowego w ieciu.

Wszystkich zainteresowanych wytw髍c體 縴wno禼i, artyst體 i r阫odzielnik體 zapraszamy do wsp蟪pracy. Szczeg蟪owe informacje mo縩a uzyska u Anny Semrau ? kontakt ?Przystanek Tle?, tel. 797 296 394.

Poni縠j przedstawiamy kilka zdj赕 z Zielonego Targu, a obszern galeri zdj赕 z Tlenia mo縠cie zobaczy dzi阫i uprzejmo禼i Krzysztofa Nowickiego z portalu www.swiecie24.pl >>>

Zielony Targ Tle


Zielony Targ Tle


Zielony Targ Tle


Zielony Targ Tle


Fot. Krzysztof Nowicki www.swiecie24.pl

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama