Osie, ul. JodowaPrzebudowa ulicy Jodowej w Osiu zblia si do koca. Rozpoczte po witach roboty obejmoway gwnie wykonanie podbudowy, okrawnikowania, odwodnienia i instalacji owietleniowej. Ten zakres inwestycji jest ju za nami. Trawaj take prace z budow zjazdw do poszczeglnych posesji. W dniu wczorajszym specjalici z AG-CEL LABORATORIUM dokonanali pomiarw nonoci gruntu i stopnia zagszczenia warstwy podbudowy. Prawidowe wskaniki pomiarw zagszczenia pozwalaj Wykonawcy na przystapienie do ostatniej fazy przebudowy drogi, tj. wykonania podbudowy z kruszywa, uoenia wartwy podsypki i nastpnie kostki betonowej. Poniej przedstawiamy kilka zdj z budowy.

Tak wygldaa ulica Jodowa w 2016 r., a poniej zmiany, jakie zaszy w kwietniu i maju 2017 r.

Tekst i fot. Marek Lejk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama