Przebudowa ulicy Jodłowej na półmetku

Osie, ul. JodłowaPrzebudowa ulicy Jodłowej w Osiu zbliża się do końca. Rozpoczęte po świętach roboty obejmowały głównie wykonanie podbudowy, okrawężnikowania, odwodnienia i instalacji oświetleniowej. Ten zakres inwestycji jest już za nami. Trawają także prace z budową zjazdów do poszczególnych posesji. W dniu wczorajszym specjaliści z AG-CEL LABORATORIUM dokonanali pomiarów nośności gruntu i stopnia zagęszczenia warstwy podbudowy. Prawidłowe wskaźniki pomiarów zagęszczenia pozwalają Wykonawcy na przystapienie do ostatniej fazy przebudowy drogi, tj. wykonania podbudowy z kruszywa, ułożenia wartwy podsypki i następnie kostki betonowej. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z budowy.

Tak wyglądała ulica Jodłowa w 2016 r., a poniżej zmiany, jakie zaszły w kwietniu i maju 2017 r.

Tekst i fot. Marek Lejk