Termomodernizacja budynku GOK w Osiu

GOK OsieW Gminnym Orodku Kultury w Osiu trwaj kolejne remonty. Tym razem prace obejmuj termomodernizacj budynku GOK-u. Wyonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego IZOGAZ Sp. z o.o. z Kwidzyna zaoferowao wykonanie zaplanowanych robt za cen 339 649,38 zotych i z 60-cio miesiczn gwarancj. Bya to te najnisza cena spord 5 oferentw biorcych udzia w przetargu.

W ramach termomodernizacji budynku przewidujemy wykonanie izolacji i ocieplenia dachu na powierzchni blisko tysica metrw kwadratowych, wykonanie izolacji i ocieplenia cian fundamentowych, ocieplenia cian zewntrznych, gruntowanie i malowanie elewacji, a take wymian stolarki okiennej i wykonanie instalacji odgromowej ? mwi Andrzej Kowalski, dyrektor GOK Osie. W trakcie prac Wykonawca na bieco reaguje na uwagi naszego inspektora nadzoru, tote utrudnienia zwizane z codziennym funkcjonowaniem orodka kultury s praktycznie niezauwaalne, a zajcia w GOK odbywaj si zgodnie z harmonogramem ? dodaje. Szczegln uwag dyr. Kowalski zwraca na remont dachu, skadajcego si z wielu poziomw, a tym samym trudnego do zabezpieczenia przeciw opadom atmosferycznym. Poniej kilka zdj z realizacji inwestycji.


Tekst i fot. Marek Lejk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama