Ogoszenie o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacj zadania publicznego pt.: "Poprawa bezpieczestwa na otwartych wodach"


Osie, dnia 12 maja 2017 r.

OGOSZENIE

o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizacj zadania publicznego pt.:

? Poprawa bezpieczestwa na otwartych wodach ?


W dniu 09 maja 2017 r. do Urzdu Gminy Osie wpyna oferta zoona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacj zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pn. zm.):


?Poprawa bezpieczestwa na otwartych wodach?.


Uznajc celowo realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza si ofert:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
  2. Na tablicy ogosze Urzdu Gminy Osie
  3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakadce konkursy


Informujemy, e zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pn. zm.) kady mone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgasza uwagi dotyczce zoonej oferty.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha GrabskiUproszczona oferta realizacji zadania publicznego >>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama