W zwizku z rezygnacj z penienia funkcji sotysa przez Pana Mirosawa Drkowskiego, Wjt Gminy Osie zwouje zebranie wyborcze sotysa soectwa ek.

Pena tre ogoszenia poniej:


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama