Ogłoszenie o rezygnacji z pełnienia funkcji sołysa oraz informacja o zebraniu wyborczym sołtysa sołectwa Łążek

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa przez Pana Mirosława Drążkowskiego, Wójt Gminy Osie zwołuje zebranie wyborcze sołtysa sołectwa Łążek.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:


alt