W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w miesi眂u czerwcu na terenie Gminy Osie przeprowadzone zostanie szczepienie ps體 i kot體 wed硊g przedstawionego poni縠j harmonogramu. Obowi眤kowemu szczepieniu podlegaj psy, kt髍e uko馽zy硑 3 miesi眂e 縴cia. Szczepienie kot體 jest dobrowolne.Ze wzgl阣體 bezpiecze駍twa uprasza si o doprowadzenie zwierz眛 do szczepienia przez osoby doros砮.

Koszt szczepienia 25 z. (bezp砤tne dla os骲, kt髍e zap砤ci硑 op砤t od posiadania psa).


05.06.2017 r. (poniedzia砮k)

Pruskie (obok 秝ietlicy) - Godz. 14:00 - 15:00

Wierzchy (obok szko硑) - Godz. 15:00 ? 16:00

Tle (parking obok ko禼io砤) - Godz. 16:00 ? 17:00

1縠k (u so硉ysa) - Godz. 17:15 ? 19:00


06.06.2017 r. (wtorek)

Miedzno (obok remizy OSP) - Godz. 14:00 ? 15:00

Rada駍ka (u P. Stawarz) - Godz. 15:15 ? 16:00

Stara Rzeka (obok by砮go sklepu so硉ysa) - Godz. 16:15 ? 17:15


07.06.2017 r. (秗oda)

痷r ? Wa砶owiska (u so硉ysa) - Godz. 14:00 ? 15:30

Brzeziny (obok remizy OSP) - Godz. 15:45 ? 17:00

Jaszcz (u so硉ysa) - Godz. 17:15 ? 18:00


10.06.2017 r. (sobota)

Osie, ul. Szkolna 38 - Godz. 8:00 -12:00


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama