Droga Osie - Tle fot. Marek J. LejkNa pocztku padziernika rozpocza si przebudowa drogi Osie - Tle. Remont wyszacowno na  11 mln z, z czego sze milionw zotych to dotacja z UE. Pozostae rodki pochodz z budetu Powiatu wieckiego. Swj wkad - 650 tys. z - ma rwnie gmina Osie. Jak mwi Micha Grabski Wjt Gminy Osie - to najwiksza inwestycja, jaka do tej pory miaa miejsce na terenie gminy. Przypomnijmy, e w ramach tego projektu w roku ubiegym za 2,5 mln z. wyremontowany zosta most drogowy w Tleniu.

Od padziernika wszyscy, ktrzy korzystali z tego odcinka spotkali si z utrudnieniami w ruchu, bowiem zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Warto podkreli, e przy okazji modernizacji po prawej stronie szosy powstanie 2 metrowej szerokoci cieka rowerowa. cieka to nowe okno na wiat nie tylko dla mieszkacw, ale i turystw. Z pewnoci nowa droga ucieszy  nie tylko rosnc liczb turystw odwiedzajcych Bory Tucholskie, ale rwnie mieszkacw gminy Osie, dojedajcych np. do pracy. Bezpieczestwo poprawi poszerzone skrzyowania, utwardzone, liczne zjazdy, prawie kilometr barierek oraz wycita rolinno ograniczajca widoczno.

Obecnie, wikszo wysikw Przedsibiorstwa Budowy Drg i Mostw ze wiecia - firmy, ktra wygraa przetarg na t inwestycj - koncentruje si wok nowej nawierzchni. Na poszerzonej do 6 m. szosie prawie do koca pooono dwie warstwy asfaltu - gwne roboty trwaj tu przed Tleniem. Ostatnia warstwa nawierzchni pojawi si dopiero wiosn. 

Wiele pracy czeka jeszcze PDiM w samym Osiu. Tu czeka na nich caa ul. Ks. Semraua, ul. Szkola i Kocielna. Natomiast w Tleniu: cay odcinek od mostu do skrzyowania z ul. Tucholsk. Wszystkie prace powinny si zakoczy w lipcu przyszego roku.

Ta inwestycja to pierwszy etap cakowitej przebudowy drogi Osie -Tuchola na odcinku ponad 23 kilometrw.

Fot. Marek J. Lejk

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama