Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za rok 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego uprzejmie informuje, e zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna nalenego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wynosi 3300 z.

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama