Wjt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomoci informacj z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na: ?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie?


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

 Osie, 18.07.2017 r.

 Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.4.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie?.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na : ?Dowz i odwz dzieci szkolnych wraz z opiek nad nimi podczas przewozu do i z Zespou Szk w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie ? Osie Wybudowania ? Miedzno - Osie ?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 176 269,77 z netto / 3 lata

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Termin patnoci


Oferty zoone w wyznaczonym terminie :

1. Usugi Transportowe, Stanisaw Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Cena: 4,27 z / km brutto

Termin patnoci: 30 dni.


2. Transport Osobowo ? Ciarowy ?DARBUS? ? Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 6,48 z / km brutto

Termin patnoci: 30 dni.


Termin wykonania zamwienia : 04.09.2017 r. ? 30.06.2020 r.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama