Wnioski o dotacje na inwestycje w rolnictwo?

Osie

Do 3 sierpnia 2017 r. mona skada w Oddziaach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktw rolnych, obrt nimi lub ich rozwj" finansowane z budetu Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020. To ju kolejny w tym roku nabr wnioskw na przetwrstwo produktw rolnych. Tym razem o pomoc finansow mog ubiega si rolnicy, maonkowie rolnikw lub ich domownicy, ktrzy objci s ubezpieczeniem spoecznym rolnikw w penym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztw kwalifikowalnych poniesionych na realizacj inwestycji. Wysoko wsparcia na tego typu przedsiwzicia nie moe przekracza 300 tys. z w caym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysoko pomocy jak mona otrzyma nie moe by mniejsza ni 10 tys. z.

Wsparcie moe by przeznaczone m.in. na:

? budow lub modernizacj budynkw wykorzystywanych do prowadzonej dziaalnoci;

? zakup (wraz z instalacj) maszyn lub urzdze do przetwarzania i magazynowania, z take zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

? nabycie urzdze sucych poprawie ochrony rodowiska.

Wicej informacji o programie znajduje si na stronie internetowej ARiMR >>>


Wsparcie na "Modernizacj gospodarstw rolnych"

Do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziaania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budetu Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie mona otrzyma na inwestycje zwizane z:

? rozwojem produkcji prosit - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. z;

? rozwojem produkcji mleka krowiego - wysoko wsparcia w caym PROW 2014 - 2020 moe wynie 500 tys. z;

? rozwojem produkcji byda misnego - wysoko wsparcia w caym okresie PROW 2014 - 2020 moe wynie 500 tys. z.

Pomoc na "Modernizacj gospodarstw rolnych" bdzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztw na realizacj danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztw kwalifikowanych. Moe on by wyszy i wynie 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega si mody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie skada wsplnie kilku rolnikw.

Wicej informacji o programie znajduje si na stronie internetowej ARiMR >>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama