W dniu 23 lipca br. Pani Irena Kozowska - sotys wsi Jaszcz zorganizowaa wyjazd dla mieszkacw soectwa Jaszcz do Jastrzbiej Gry. Przy piknej, sonecznej pogodzie jaka nam sprzyjaa zwiedzalimy Jastrzbi Gr, jednak wikszo czasu spdzilimy na play spacerujc brzegiem naszego piknego Batyku. Wycieczkowicze wrcili do domw opaleni i w dobrych humorach.


alt

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama