Sportowe wakacje w Pruskich

Biece wakacje, modzie i dzieci ze wsi Pruskie, spdzaj prawdziwie sportowo.

Dziki finansowej pomocy Wjta Gminy Osie i zaangaowaniu mieszkacw, stare, drewniane bramki do piki nonej zostay zastpione nowymi, trwaymi i bezpiecznymi. Boiska do siatkwki oraz piki nonej, pooone piknie przy lesie, poronite len traw koszon przez modzie, s niemal codziennie miejscem sportowych zmaga. Druyny przygotowuj si take do sierpniowego, sportowego turnieju o przechodni puchar Wjta, o zdobycie ktrego powalcz z reprezentacj ssiedniej wsi Wierzchy.Rwnoczenie trwa realizacja tegorocznego projektu "Sportowe lato w Pruskich", w ramach ktrego uczestnicy uczyli si pywa pod okiem trenera na krytym basenie hotelu Evita, brali udzia w letnich zajciach z jzyka angielskiego, poszerzajcych sownictwo sportowe, a teraz ucz si podstaw konnej jazdy i zdobywaj wiedz o koniach na zajciach w stadninie Polana w Brzemionach. W kolejnych dniach zaplanowane s piesze wycieczki z nauk terenoznawstwa, posugiwaniem si kompasem i samodzielnym rysowaniem mapy, a na koniec wsplnych wakacji wyjazd do parku linowego .

Tegoroczne "Sportowe wakacje w Pruskich" zawdziczamy dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie poprzez zgoszenie projektu w konkursie Urzdu Marszakowskiego i finansowej pomocy Wjta Gminy Osie. Zajcia przygotowane s i prowadzone spoecznie przez mieszkacw zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama