Droga z Brzezin w kierunku Miedzna

Droga Miedzno - BrzezinyDroga gruntowa z Brzezin do Miedzna peni funkcj drogi transportu rolniczego pomidzy tymi wsiami. W wyniku tegorocznej przebudowy powstaa droga z nawierzchni bitumiczn o dugoci 1240 mb. i szerokoci 4 mb. z poboczami, zjazdami i oznakowaniem pionowym. Poczya ona drog powiatow we wsi Brzeziny z drog gminn Osie-Jaszcz.Ta inwestycja finansowana jest z budetu Gminy Osie, a dofinansowana zostaa przez Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. Roboty wykonaa firma FHU ?KIC-TRANS? Piotr Rycki z Drzycimia. Przebudowa tego odcinka drogi to koszt okoo 410 tys. zotych. W minion rod (9 sierpnia) nastpi odbir robt, a na zdjciach poniej moecie zobaczy relacj z rnych etapw przebudowy drogi.


Fot. K.Skowska, M.Grabski, MJL.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama