Osie panoramaZapraszamy do Gminy Osie na wirtualny spacer w formie panoram 3D. Obecnie dostpnych jest 12 panoram, w tym dwie panoramy z lotu ptaka i jedna panorama z wntrza Kocioa parafialnego w Osiu. Dostp do panoram ma suy turystom w ramach promocji gminy, my jednak zachcamy mieszkacw do wirtualnego odwiedzenia mniej lub bardziej znanych miejsc. Panoramy zostay wykonane pod koniec maja br. tote obrazuj aktualne treci. Z poziomu kadej z panoram moemy bezporednio dociera do kolejnego miejsca w naszej gminie. Do tej formy promocji doczaj si pierwsze firmy prywatne z brany turystycznej. Panoramy dostpne s pod linkiem >>> Z prawej strony naszej witryny zamiecilimy stay baner dostpowy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama