Enea Operator - Rejon Dystrybucji wiecie informuje, e przewiduje wyczenia energii elektrycznej dla miejscowoci:

WIERZCHY
w dniach: 2017-08-25,
w godzinach: 25 sie 07:30 - 25 sie 14:00 Wierzchy nr 81, 83, i przylege.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama