Uwaga ! Burze z gradem

Ostrzeenie Kujawsko- Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego, Wydzia Zarzdzania Kryzysowego.

alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama