Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 wrzenia 2017 r. zmieniaj si kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych.


Od 1 wrzenia 2017 r. obowizuj nowe kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych

Od 1 wrzenia 2017 r. kwoty miesicznego przychodu powodujce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz odpowiednio:

  • 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia, tj. 2.954 z 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 z 90 gr.

Nowe kwoty miesicznego przychodu powodujce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogosi komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, w zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego przecitnego miesicznego wynagrodzenia za II kwarta 2017 r. (4.220 z 69 gr).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama