Plan zamówień publicznych w 2017 r.

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017


Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaPrzewidywana wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania

BUDOWA UL. JODŁOWEJ w

OSIU WRAZ Z OŚWIETLENIEM

roboty budowlaneprzetarg nieograniczony100 000,00III – X 2017 r.

BUDOWA DROGI TRANSPORTU

ROLNICZEGO BRZEZINY kier. MIEDZNO

roboty budowlaneprzetarg nieograniczony350 000,00III – X 2017 r.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

OSIE - ŻUR - BRZEZINY
roboty budowlaneprzetarg nieograniczony280 000,00III – X 2017 r.
BUDOWA DROGI GMINNEJ OSIE - STARNIE, I ETAProboty budowlaneprzetarg nieograniczony515 000,00III – X 2017 r.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ

(TERMOMODRNIZACJA I WYMIANA SIECI CO)

roboty budowlaneprzetarg nieograniczony700 000,00III – X 2017 r.

PRZEBUDOWA i REMONT

STADIONU SPORTOWEGO W

OSIU

roboty budowlaneprzetarg nieograniczony3 400 000,00III – X 2017 r.
Dowóz i odwóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do i z Zespołu Szkół
w Osiu w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na trasie Osie – Osie Wybudowania – Miedzno - Osie
usługaprzetarg nieograniczony176 269,77VII – VIII 2017 r.
Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiuroboty budowlaneprzetarg nieograniczony1 950 000,00X – XII 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 030101C Żur – Brzeziny.roboty budowlaneprzetarg nieograniczony200 000,00XI – XII 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec – Łążekroboty budowlaneprzetarg nieograniczony150 000,00XI – XII 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie – Kujonkiroboty budowlaneprzetarg nieograniczony390 000,00XI – XII 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedznoroboty budowlaneprzetarg nieograniczony3 500 000,00XI – XII 2017 r.

Osie, 01.10.2017 r.

Sporządziła: Anna Pawlak


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama