E-skadki ? nowa usuga dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e w zwizku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usugi ? e-skadki, umoliwiajcej uytkownikom Portalu dla Rolnikw eKRUS opacanie skadek z tytuu ubezpieczenia spoecznego oraz zdrowotnego w formie bezporednich zlece patniczych on-line, zawarte zostao pomidzy KRUS a Krajow Izb Rozliczeniow S.A. (KIR) porozumienie dotyczce obsugi patnoci elektronicznych w oparciu o usug Paybynet.


Z uwagi na fakt, e KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozlicze midzybankowych, dokonywane w ramach usugi Paybynet (www.paybynet.pl) patnoci z rachunku bankowego patnika trafiaj bezporednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiksza bezpieczestwo i niezawodno realizowanych operacji, jak rwnie podnosi wiarygodno operatora. KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach rodkw patnikw. Cech wyrniajc usug KIR jest wsppraca z szerokim gronem bankw spdzielczych, funkcjonujcych czstokro lokalnie, w tym rwnie na terenach wiejskich.

Jednoczenie, majc na wzgldzie aspekt zwikszenia dostpnoci patnoci elektronicznych i rozwj e-usug w administracji publicznej, dla usug publicznych, do ktrych zakwalifikowana zostaa e-skadka KRUS, obowizuje jednolita, niezalena od wysokoci dokonywanej patnoci, preferencyjna stawka prowizji wynoszca 59 gr brutto.

Patno dokonywana bdzie wycznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposb jawny dla Patnika bdzie doliczana do zlecanej patnoci ? prowizja nie bdzie pomniejszaa kwoty skadki.

O terminie wdroenia nowej usugi - e-skadki na Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama