Szkoła Podstawowa w OsiuKolejne wakacje okazały się pracowite dla firm budowlanych i dyrekcji szkoły w Osiu. W dwa miesiące Wykonawca odnowił elewacje na starej części szkoły (cały budynek od strony ul. Szkolnej) wraz z zaizolowaniem części podziemnych, a także dokonał kompletnego remontu sieci centralnego ogrzewania. Przy okazji tych robót wyremontowano 5 pomieszczeń lekcyjnych i korytarze oraz zagospodarowano zielenią plac wewnętrzny przy szkole.

- Najważniejsze, że główne prace obejmujące ocieplenie starego budynku i wykonanie prac elewacyjnych oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i w terminie - mówi Michał Grabski Wójt Gminy Osie. Wielu naszych mieszkańców na bieżąco przyglądało się prowadzonym w szkole robotom, jednak byli też tacy, dla których nowy wygląd szkoły okazał się miłą niespodzianką. Dzięki temu remontowi, w pierwszym dniu września uczniowie i nauczyciele mogli zobaczyć odnowioną ?starą? szkołę, a na efekty remontu ogrzewania przyjdzie nam poczekać do pierwszych chłodnych dni.

Jeszcze w czerwcu br. Aleksandra Kater - dyrektor Zespołu Szkół w Osiu mówiła: - W tak ogromnych obiekcie jakim jest oska szkoła, zawsze jest coś do zrobienia. Drobniejsze remonty wykonujemy na bieżąco i dla osób z zewnątrz są praktycznie niezauważalne. Natomiast duże inwestycje są wydarzeniem w życiu szkoły, nauczycieli i uczniów, bo zmieniamy nie tylko funkcjonalność, ale i estetykę poszczególnych części obiektu. Dzisiejsza inwestycja ma także wymiar ekologiczny, bowiem głównym celem wykonywanych prac jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku, a tym samym zmniejszenie emisji gazów powstających w wyniku spalania oleju opałowego. Nie bez znaczenia jest też wynik ekonomiczny, bo mniejsza ilość opału, to mniejsze koszty związane z ogrzewaniem szkoły.

W pierwszych dniach września ? już po rozpoczęciu roku szkolnego, dyr. Aleksandra Kater podsumowała bieżące remonty: -Jestem przekonana, że każdy remont, każda poprawa warunków nauczania i każdy nowy element wyposażenia szkoły przełożą się na lepsze wyniki nauczania naszych uczniów. Bo inwestycje w mury, wyposażenie i kadrę pracowniczą tak naprawdę są inwestycjami w nasze dzieci, w ich przyszłość, a tym samym przyszłość naszej małej ojczyzny.

Tegoroczne roboty termomodernizacyjne w dawnym Zespole Szkół w Osiu, a od 1 września Szkole Podstawowej kosztowały prawie 700 tys. złotych. Przetarg na to zadanie za kwotę 676 500,00 zł. wygrała firma remontowo - budowlana Leszka Stosika z Osia. Na potrzeby tego remontu Gmina Osie zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 546,5 tys. zł. z możliwością umorzenia jej w 30%. Inne prace remontowe wewnątrz szkoły obejmujące remont pięciu klas i korytarzy w starej części szkoły finansowane były całkowicie z budżetu gminy i wyniosły 264 tys. złotych. Dodatkowe 70 tys. złotych jakie szkoła pozyskała z rezerwy oświatowej Ministerstwa Finansów dyr. Aleksandra Kater przeznaczyła na wyposażenie sal lekcyjnych.

Poniżej przedstawiamy relację z remontów i rozpoczęcia roku szkolnego:

Tekst: MJL Fot. W. Kater, MJL

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama