Wjt Gminy Osie ogasza o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi, ktrych celem jest wyraenie opinii w sprawie projektu rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2018 rok. Termin skadania uwag i opinii mija 13 padziernika 2017 r. Pena tre ogoszenia oraz dokumenty do pobrania znajduj sie poniej.

Osie, dnia 28 wrzenia 2017 r.

Ogoszenie Wjta Gminy Osie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi


Na podstawie uchway Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie okrelenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji ogaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

? wyraenie opinii w sprawie projektu rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2018 rok.


2. Czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji:

? rozpoczcie konsultacji 5 padziernika 2017 r.

? zakoczenie 13 padziernika 2017 r.

? termin skadania uwag i opinii ? do 13 padziernika 2017 r.


3. Forma i zasig terytorialny konsultacji:

? w konsultacjach mog uczestniczy organizacje pozarzdowe dziaajce na terenie Gminy Osie, w zakresie okrelonym w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie,

? konsultacje przeprowadza si w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzdu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za porednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


4. Adres strony internetowej, na ktrej zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje si na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:

http://www.bip.osie.pl w zakadce ?Obwieszczenia i ogoszenia? oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski


Do pobrania:

? Projekt programu (PDF) >>>>

? Formularz zgoszenia opinii (PDF) >>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama