OsieW dniu dzisiejszym w Osiu, na ulicy Ks. Semraua pojawi si radarowy wywietlacz prdkoci. Wywietlenie aktualnej prdkoci pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wywietlania z zielonego na czerwony w pulsujcej formie, oraz ukazanie si rzucajcego si w oczy napisu ?ZWOLNIJ? ma dziaanie psychologiczne. Kierowca zdecydowanie czciej zwalnia i jedzie ostroniej.

Zasilany energi soneczn wywietlacz zlokalizowany zosta w pobliu szkoy podstawowej do ktrej uczszczaj najmodsi uczniowie ? mwi Micha Grabski Wjt Gminy Osie. To gwnie z myl o najmodszych mieszkacach naszej gminy, ale te ich rodzicach lub opiekunach powsta kolejny element poprawiajcy bezpieczestwo pieszych uczestnikw jednej z gwnych ulic w Osiu. Przy wczeniejszych remontach przy szkole przebudowalimy wyjazd i parking. Kierowcy niejednokrotnie zauwayli te patrole policji drogowej. Postawiony radar ma wycznie dziaanie prewencyjne, bez funkcji represyjnej. Jednak po krtkiej chwili obserwacji w dniu dzisiejszym widzielimy zdecydowan reakcj kierowcw nadjedajcych od strony Tlenia.

Prewencyjne radary stosowane s jako skuteczne narzdzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prdkoci. Stay si te ciekaw i bezbolesn dla kierowcw alternatyw dla typowych fotoradarw. Zastosowany w Osiu radar z wywietlaczem zakupiony zosta ze rodkw budetu gminy. Koszt urzdzenia wraz z instalacj wynis ok. 13 tys. z.


MJL


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama