Wojewódzkie kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "WISŁA-17"


I N F O R M A C J A

W dniach od 23- 25.10.2017r. Gmina Osie weźmie udział w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „ WISŁA – 17 „