Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Spoeczno-Edukacyjnych zaprasza osoby mode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziau w projekcie Modzi - wyksztaceni. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020, O priorytetowa I. Osoby mode na rynku pracy, Dziaanie 1.2 Wsparcie osb modych pozostajcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziaanie 1.2.2
Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi modych.

UDZIA W PROJEKCIE JEST BEZPATNY

Zapraszamy osoby ktre nie s zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w cigu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyy w ksztaceniu i szkoleniu, tj. speniaj cznie ponisze warunki:

 • Nie pracuj (tj. bierni zawodowo),
 • Nie poszukuj pracy (osoby ktre nie s osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie w urzdzie pracy)
 • Nie ksztac si (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkol si

W ramach projektu przewidziano ca ciek rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Dziaania - 6 godz./osob

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstpna przypieszona - 190 godz. - jedynie osoby z niepenosprawnoci

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstpna przypieszona - 220 godz.

- kurs spawania metod MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.

- kurs spawania metod TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.

3. 3 - miesiczne stae na stanowiskach pracy powizanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -
1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. porednictwo pracy - 4 godz./osob

Kryteria dodatkowe uprawniajce do uczestnictwa w kursie:

 • Ukoczone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),
 • Ukoczone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Ukoczone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwch lat, (kat. C, D)
 • Wyksztacenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskaza do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 6,65 z /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opacamy egzaminy pastwowe,
 • Zwrot kosztw dojazdu
 • Badania lekarskie.
 • stypendium staowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgoszenie uczestnictwa nie jest tosame z zakwalifikowaniem si do udziau w projekcie.

Wicej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama